בינה מלאכותית - השלכות, סיכונים והזדמנויות

Abstract

ההרצאה עוסקת בתחום הבינה המלאכותית, ובעיקר לימוד מכונה ורשתות נוירונים עמוקות, אשר התקדם בצורה מהפכנית בעשור האחרון. ההרצאה סוקרת את אופי הטכנולוגיות והדרישות לשימוש בהן, וקשיים ליישומן. בנוסף, ההרצאה מציגה הזדמנויות וסכנות בתחומים ספציפיים של בטחון, סייבר ומערכות מידע.

Date
3 Dec 2021 14:50 — 16:00
Location
Microsoft Teams

Related